КАК ДА ПАЗАРУВАМ? Лесно е, само 3 стъпки!

1 Регистрирай се или влез с профила си от произволна социална мрежа като натиснеш връзка "ВХОД " или просто кликнеш тук.
2 Прегледай и потвърди своята поръчка, избери метод на доставка или получаване на място от наш магазин.
3 Ако поръчвате за първи път наш служител ще се свърже за потвърждение на вашата поръчка и доставка.

Ако все още имате проблеми с поръчката моля пишете ни на {$variables.5.var} или позвънете на произволен телефон от магазините ни. Благодарим Ви!

ОНЛАЙН МАГАЗИН

Понеделник/Петък: 08:00 - 18:00
Събота: 08:30 - 17:00
Неделя: почивен ден!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНА МЕБЕЛИ "НОВИ"

Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.mebeli-novi.bg
Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на „НОВИ 08 ООД”. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между„НОВИ 08 ООД и Клиента. 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ „НОВИ 08 ООД е търговско дружество с наименование „НОВИ 08 ООД”  ЕИК: 200168651 със седалище и адрес на управление гр. Мизия ул. „ Петър Атанасов”№31 МЕБЕЛНА КЪЩА НОВИ , предоставя стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.mebeli-novi.bg
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.mebeli-novi.bg.
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
         I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
           1.1 „НОВИ 08 ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
           1.2 Договорът за продажба между „НОВИ 08 ООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката направена от клиента, а при заявка на неналична стока договора се смята за сключен в момента на получаване на авансовата сума.
         II. РЕГИСТРАЦИЯ
    Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. 
Е-мейл*
Вашите имена
Телефон за контакт
Изберете област
Община
Населено място
Адрес за доставка
Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като  „НОВИ 08 ООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
           III. ЦЕНИ                                                                                                                                                                           Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, „НОВИ 08 ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се уточнява допълнително със служител на „НОВИ 08 ООД.
           IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
    4.1. Всяка заявка за покупка от„НОВИ 08 ООД  през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
    4.2. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.mebeli-novi.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес , имейл и телефон за контакти. В случай , че клиента не подаде заявака по начина определен в електронния магазин , то той може да направи заявка и по телефона , по електронна поща , по чат системата в сайта или чрез бърза поръчка. При тези варианти на подаване на заявка е необходимо допълнително уточняване и подаване на информация от клиента към „НОВИ 08 ООД
При тези случаи „НОВИ 08 ООД определя заявките в сайта www.mebeli-novi.bg в два варианта.
    Вариант 1 – Заявка за закупуване на стока от каталога на сайта - това са всички обявени стоки в сайта , които са визуализирани със снимка/ или няколко снимки , придружени са с описание подадено от съответния производител и се предлагат на клиента само по описания начин , без никакви промени по тях , като резмери , цветове , дамаски и т.н. Тези стоки са обявени в съответен срок на изработка и при стоки с неналични на склад или с по-дълъг срок на изработка „НОВИ 08 ООД  е възможно да изиска от клиента авансово плащане по дадената поръчка.
   Вариант2 -  Заявка за закупуване на стока по индивидуална поръчка на клиента , като цветове , размери , дамаски и т.н. Този вид заявки се приемат само в писмен вид от клиента като запитване по електронна поща , изготвя му се оферта с ясно описани параметри , като размери , цветове и пълна информация , касаеща начина и реда по който ще се изработи поръчката и на каква цена. След като клиента получи тази информация трябва да потвърди по електронна поща , че е съгласен с офертата , след което следва трансформирането на офертата в поръчка.
При горепосочения вариант на поръчка в офертата на клиента ще се посочват и банковите реквизити на„НОВИ 08 ООД”  и ще е описано какво авансово плащане ще е необходимо клиента да заплати за задействане на поръчката.                                  4.3.При поръчки по телефона клиента ще бъде информиран за начина , по който се приемат поръчки по телефона , но негово задължение си остава да се запознае с Общите условия на сайта на  „НОВИ 08 ООД за да бъде задействана дадена поръчка и доставена на клиента.               
    „НОВИ 08 ООД” има правото да задържи 30% от сумата на поръчката ( считано като капаро) в случай , че клиента използва правото си на отказ от поръчка. Остатъка от авансовата сума се връща на клиента в 10 ( десет) дневен срок.
     „НОВИ 08 ООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, „НОВИ 08 ООД” се задължава в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на заявката, да уведоми Клиента за това на посочения от него имейл адрес или телефон.
      За неналичните стоки„НОВИ 08 ООД  посочва срок на доставка , с който клиентът може да се съгласи или да откаже.
      В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични „НОВИ 08 ООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
      В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.
     Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
 Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер стоката се доставя до офиса на съответния куриер.
 Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
б/ с наложен платеж при доставка с куриер.
в/ плащане на шофьора ако доставката е със собствен транспорт.
г/ на изплащане с TBI Bank , БНП ПАРИБА , УниКредит.
        V. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
        5.1. На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
 Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира „НОВИ 08 ООД, на следния имейл адрес: [email protected]   ,за мебели и  [email protected] за техника,че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи имена, номер на поръчката, дата на доставка. Същата може да бъде върната единствено след получен отговор в който ще бъде посочен адрес за връщане.                                                                                                     Заплатената от Клиента сума се връща по сметката от която е платена  стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на „НОВИ 08 ООД.  Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба.
      5.2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес
      5.3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е махана.
      5.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „НОВИ 08 ООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „НОВИ 08 ООД  се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от седем работни дни от връщането на стоката.
     5.5. Когато клиента върне стоката в складовата база на  „НОВИ 08 ООД и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е опакована във вид , в който е била изпратена на клиента , не е добре пакетирана и/или липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката , то тогава „НОВИ 08 ООД има право:
- да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно , а да я върне обратно на клиента
- да я приеме и задържи в складовата си база , като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок , в който клиента да си я вземе обратно.
„НОВИ 08 ООД не носи отговорност за съхранението на стоката в случай , че клиента реши да не си я вземе обратно.
       5.6 В случай , когато клиента използва правато си на отказ от поръчка по която е направено авансово плащане , с което е задествана поръчката към производителя , то същия има право да поиска възстановяване на платеното от него авансово плащане. Тогава „НОВИ 08 ООД има право да задържи 30% от сумата на поръчката ( приема се като Капаро ) и да върне на потребителя остатъка от сумата в десет дневен срок.
      VI. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от„НОВИ 08 ООД  и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на, участие в игри на„НОВИ 08 ООД промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „НОВИ 08 ООД както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между„НОВИ 08 ООД  и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.
            VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ.
           7.1 При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от придружаващите я аксесоари и/или на които и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
          7.2 Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания , наранявания или липсни на някакви детайли , то той е длъжен да уведоми „НОВИ 08 ООД най-късно до 5 дни от датата на получаването на стоката по телефон и/или електронна поща за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
         7.3 Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Адрес за жалби: гр. Мизия ул.Г.Димитров №29 МЕБЕЛНА КЪЩА НОВИ ,
e-mail: [email protected]
Телефон :0878 448403
        7.4 „НОВИ 08 ООД  не носи отговорност за нараняването на стоките доставени на потребителя по куриер.
Когато потребителя получи по куриер дадена стока видимо увредена , счупена или във вид негоден за ползване , то той незабавно трябва да уведоми „НОВИ 08 ООД за това , като по възможност направи снимки на стоката и да ги изпрати по електронна поща на обявения за рекламации е-мейл. По изпратените снимки „НОВИ 08 ООД може да реши и прецени дали цялата стока е увредена или само част от нея и да организира доставката само на наранените детайли или изцяло нова стока , като информира потребителя за срока , начина и реда по който ще се извърши подмяната или изцяло новата доставка.
            7.5 „НОВИ 08 ООД има правото да не удовлетвори рекламация предявена от потребителя в следните случаи:
- Различия в нюансите на цветовете
- Забавяне на срока по индивидуални поръчки
- Субективно отношение на клиента
- Когато параметрите на продукта не са по каталог , а изцяло по индивидуална поръчка на клиента
- Стоката е увредена от куриер
          7.6 В сила са разпоредбите цитирани от Закона за защита на потребителите , а именно:
Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите при доставката на стоки, прехвърлянето на риска, съответствието на стоката с договора за продажба, гаранцията на стоките, предоставени по този закон, и търговските гаранции.
Чл. 103б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) Търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.
(2) Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 1, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за договори за продажба, когато:
1. търговецът е отказал да достави стоките, или
2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или
3. потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.
(4) Ако в случаите по ал. 3 търговецът не достави и предаде стоките в уговорения с потребителя срок или в рамките на срока по ал. 1, потребителят има право незабавно да развали договора.
(5) При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора.
(6) При разваляне на договора за продажба по ал. 2 – 4 потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка по общия ред.

Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.
(2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.
Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.
(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.
(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях.

Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й харакики.

 

Вход в системата

Регистрация

Желая да получавам известия за промоции чрез имейл съобщения.

ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА?